• Odpowiedzialność merytoryczna – Anna Przydatek
  • Wnoszący zmiany – Julian Grudnicki