• Uchwała NR XLVI/347/2018 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka miejskiego i ustalenia jego statutu
    1 MB