Wysokość opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu korzystania ze żłobków utworzonych przez Miasto Białogard określa Uchwała Nr XXIV/191/2012 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie wysokości opłat z tytułu korzystania ze żłobków utworzonych przez Miasto Białogard.

  • Uchwała Nr XXIV/191/2012 Rady Miejskiej Białogardu
    101 KB